2020-06-04 11:10:38

Odluka o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca za školsku godinu 2020./2021.

Poštovani roditelji/skrbnici,

na internet stranici Grada Vinkovaca objavljena Odluka o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Grada Vinkovaca za šk.god. 2020./2021.

Link objave na Internet stranici Grada: https://grad-vinkovci.hr/hr/objave/sluzbene-obavijesti/o-d-l-u-k-u-o-jednokratnom-sufinanciranju-troskova-kupnje-radnih-biljeznica-i-ostalog-radnog-materijala-ucenicima-osnovnih-skola-s-podrucja-grada-vinkovaca-za-skolsku-godinu-20202021

Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik osnovne škole na području Grada Vinkovaca koji u tekućoj školskoj godini 2019./2020. pohađa I. - VII. razreda, odnosno,  koji će  u školskoj godini 2020./2021. upisati  II. – VIII. razreda i zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom  ima prebivalište u gradu Vinkovci.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dužni su predati samo novi učenici koji prošle godine nisu bili uvršteni na popis, a imaju prebivalište na području Vinkovaca zajedno sa jednim roditeljem.


Osnovna škola Josipa Kozarca Vinkovci